Så här lägger du till en sidhuvud i Word. Använda sidfot i Word

  1. Hur lägger du till sidfot i Word 2016, 2013, 2010, 2007?
  2. Hur lägger man till rubriker och sidfot i Word 2003?

När du markerar ett dokument kan det vara nödvändigt att infoga filnamn, sidnummer, datum eller annan extra data längst upp eller längst ner på sidan. Implementera den här uppgiften och hjälp oss med hjälp av footers. Faktum är att dessa är övre eller nedre ytterligare sektioner av text eller grafik som pryder dokumentet och berikar det. text Ordredigerare ger möjlighet att lägga till rubriker och sidfot från färdiga layouter, eller skapa egna. I den här artikeln diskuteras hur du lägger till sidfot i dokumentet från början.

Hur lägger du till sidfot i Word 2016, 2013, 2010, 2007?

Huvud och sidfot finns i två sorter: rubriker och sidfot. Först kommer vi att berätta hur du lägger till en rubrik, det vill säga en rubrik.

Gå till fliken "Infoga" i huvudmenyn, hitta "Footers" -avsnittet och använd alternativet "Header".

En rullgardinslista med rubrikhuvud visas. Bläddra igenom listan till slutet och hitta mallen vi behöver från de som erbjuds.

När rubriken läggs till markeras rubriken med en streckad linje och en särskild textetikett.

De flesta av de föreslagna mallarna innehåller färdigtext, men du kan redigera det och skapa det resultat du behöver. Det är värt att uppmärksamma det faktum att under redigering av rubriker och sidfot är det inte möjligt att arbeta med huvudtexten. Du kan bara gå till den när redigering av sidfoten är klar.

Som du kanske redan har märkt kan du arbeta med sidfoten i specialtillägget "Designer", som du kan stänga genom att klicka på "Stäng fönstret". Därefter kan du fortsätta arbeta med huvudtexten.

Efter att ha skapat en personlig rubrik kan du anpassa sidfoten (dvs sidfot). Återigen brukar vi använda fliken "Designer", nämligen dess "Övergångar" -avsnitt, och klicka på "Gå till sidfot" -knappen.

Som regel sidfot brukade infoga sidnummer när du använder färdiga layouter, annars kan du göra allt själv med ditt eget arbete. För att infoga ett sidnummer, i avsnittet "Footer", använd "Sidnummer" -knappen, och det är det.

För att redigera rubriken, gå till fliken "Infoga", välj alternativet "Ändra rubrik" i menyn "Header" och gör de lämpliga ändringarna. Detsamma gäller för sidfoten.

Du kan arbeta med texten i sidfoten på det vanliga sättet: Ändra typ och typ av teckensnitt, tillämpa höger eller vänster motivering etc. Som vanligt är alla dessa typer av operationer möjliga på fliken Hem.

Du kan också skapa unika rubriker och sidfot för respektive udda sidor. För att göra detta vänder vi oss till "Parametrar" -knappen och i listrutan väljer du funktionen "Olika rubriker och sidfot för jämn och udda sidor".

För att navigera mellan jämn och udda sidor, använd knapparna "Tillbaka" och "Framåt" på fliken "Designer".

Hur lägger man till rubriker och sidfot i Word 2003?

I version textredigerare 2003 år är den visuella presentationen av toppmenyn väsentligt annorlunda än den moderna. Här måste du gå till avsnittet "Visa" -> "Footers", och fortsätt sedan enligt den ovan beskrivna algoritmen.

Det är allt som handlar om sidfotens arbete i Word. Footers kommer att ge din dokumentstil och nyhet, och det här är ibland så bristfälligt i dokumentflödet idag.

Word 2007-rubriker och sidfot är grafiska bilder eller text som finns längst ner och uppe på dokumentsidan. Texten kan vara, som enbart på en sida, och densamma för flera sidor.

Footers används för sidnummerering, avsnittstitlar, kapitel, förnamn, efternamn, organisationsnamn, datum, tider och mer. Beroende på vad du vill ange i rubriken och sidfoten. Om du vill att den ska återspeglas på alla sidor, räcker det med att göra en av dem. Därefter visas det automatiskt på alla sidor.

Om dokumentet inte har några sektioner kan rubriker tas bort, infogas och ändras. Dokumentet kan också använda färdiga rubriker och sidfot som kan ändras mycket enkelt. Du kan också skapa personliga unika rubriker och sidfot, till exempel en företagslogotyp. De kan sparas i din egen samling.

Om du vill lägga till en footer för hela dokumentet på fliken "Infoga" väljer du "Footer" -gruppen och väljer sedan kommandot du behöver genom att klicka på "Footer eller Footer".

Efter det visas sidfoten på alla sidor av dokumentet. För att ändra formatet på texten måste du välja texten och använda formateringsalternativen som finns på mini-panelen.

För att växla mellan rubrik och sidfot måste du klicka på "Gå till slutet" eller "Gå till rubrik" i navigeringsgruppen.

För att sätta in sidnumret, tryck på "Sidnummer" -knappen. För att infoga ett datum eller en tid, tryck på knappen "Datum och tid". När du har valt det nödvändiga, dubbelklickar du i dokumentområdet och klickar sedan på knappen "Close header".

För att infoga text eller grafik i sidfoten, spara sedan den i samlingen, klicka på fliken "Infoga", välj gruppen av sidfoten. Välj sedan den sidfot som vi behöver, rubriken eller den undre delen. Därefter väljer du "Ändra rubrik eller sidfot", sätt in texten eller bilden vi behöver. För att spara den skapade sidfoten, välj text eller bild i sidfoten och klicka sedan på "Spara valt fragment som en ny rubrik (sidfot).

För att ändra rubrik och sidfot, i "Footer" -gruppen, välj den rubrik eller sidfot vi behöver, klicka på önskat sidfotalternativ i samlingen. Efter det ändras fotfoten i hela dokumentet.

Om du vill ta bort en sidfot från titelsidan klickar du på fliken "Sidlayout" och väljer sedan "Sidinställningar" och klickar på fliken "Layout". Därefter markerar du rutan på första sidan i "Footer" -gruppen. Och sidfoten från titelsidan kommer att raderas.

För att ta bort rubriker och sidfot från alla sidor i dokumentet, välj gruppen "Headers and Footers" i fliken "Insert". Välj sedan sidfoten som behöver ändras (sidhuvud eller sidfot), klicka på "Radera sidfot (sidfot)".


I rubriker och sidfot, ibland på udda sidor anges rubrikerna i dokumentet och på jämn sidor titeln på kapitlet. Att skapa för dessa sidor olika sidfot Det är nödvändigt att klicka på "Infoga" fliken, välj "Footers" och sedan "Header (footer)". Klicka på "Ändra sidfot" eller "Ändra rubrik". Markera sedan rutan för jämn och udda sidor. Och nu kan du infoga en rubrik och sidfot för udda och jämn sidor.

Om det behövs, gå till botten eller header en jämn (udda) sida, klicka på "Övergångar" -gruppen, sedan "Nästa" eller "Föregående" -knappen.


besök

Hur lägger du till sidfot i Word 2016, 2013, 2010, 2007?
Hur lägger man till rubriker och sidfot i Word 2003?
Hur lägger du till sidfot i Word 2016, 2013, 2010, 2007?
Hur lägger man till rubriker och sidfot i Word 2003?