SBU sade att de filer som berörs av Petya.A inte kan dekrypteras

Filer som har attackerats av Petya.A-viruset är blockerade och kan inte dekrypteras.

Detta framgår av meddelandet från Ukrainas säkerhetstjänst på den officiella Facebook-sidan.

Enligt ministeriet infekterar datorviruset Petya.A, med hjälp av vilket en massiv hackerattack på Ukraina genomfördes den 27 juni 2017, datorer som kör Microsoft Windows genom att kryptera användarfiler. Därefter visas ett meddelande med ett förslag att betala för dekrypteringsnyckeln i bictoin motsvarande 300 $ för att låsa upp data.

"Tyvärr är den krypterade data tyvärr inte föremål för avkodning," pressade pressen service.

Det bör noteras att infektionen av datorer utfördes genom att skadliga applikationer öppnades (Word-dokument, PDF-filer) som skickades till e-postadresser.

"Anfallet, vars huvudsakliga syfte var att sprida Petya.A-filkrypteraren, använde MS17-010-nätverkets sårbarhet, vilket resulterade i att man installerade en uppsättning skript på den infekterade maskinen som attackerna använde för att starta filkrypteringsverktyget" sammanfattade i SBU.

Som rapporterats av NewsOne, sa tidigare i SBU det storskalig virusattack Det som drabbats av ukrainska företag kunde ha slagits från Ryska federationens territorium. Den version som hackaren attackerar organiserades av Ryska federationens specialtjänster och ett av elementen i hybridkriget mot Ukraina stöddes av rådgivaren till inrikesministeriet Anton Gerashchenko.